Produkt

Vi levererar IT produkter från de ledande tillverkarna inom IT 

Trenden att lägga ut delar eller hela sin IT ökar varje år, men det finns fortfarande företag som av olika skäl väljer att behålla sin IT innanför företagets fyra väggar.
Därför är det viktigt för oss att även kunna leverera IT produkter till IT avdelningar som själva vet vad de vill ha och vara ett bollplank vid beställning gällande produktegenskaper och produktspecifikationer. 

Vår kompetens inom produktområdet gör att vi känner trygghet att de lösningar vi säljer som tjänst eller funktion fungerar.
ITF har högsta certifieringar och partnerskap hos de ledande tillverkarna i IT branschen och det ger dig en trygghet i att alltid få bästa möjliga pris och de senaste råd och rönen gällande IT produkter och lösningar.

Läs mer om vårt tjänsteutbud här >>

Läs mer om vårt funktionserbjudande här >>