NOLLVISIONEN

Behöver du som alla andra förnya din IT miljö med minskad budget?
Behöver du egentligen ökad budget för att möta verksamhetens krav?
Behöver du visa handlingskraft, tänka nytt?

 

Nollvision

Vad betyder det här?
Vårt koncept NOLLVISIONEN är ett sätt för oss att erbjuda våra kunder en helt kapitalfri investering gällande IT miljön. Det spelar ingen roll om det är arbetsstationer, trådlöst nätverk, skrivare eller komplexa Datacenterlösningar, vi vill erbjuda alla möjligheten att ha en konkurrenskraftig IT miljö för att behålla eller ytterligare stärka konkurrenskraften på den digitala marknaden. Vi kan Bas IT (läs mer om detta på "Hem" sidan och ni er verksamhet, låt oss tillsammans skapa ett vinnande koncept.

Bryt ut värdet av din gamla IT miljö
Din gamla IT miljö har ett värde som en oberoende part värderar.
När detta är gjort så kan vi frigöra värdet till er för valfri användning.
Återinvesterar ni värdet i en ny IT-miljö sänks månadskostnaden för funktionslösningen, väljer ni att inte göra det frigör ni kapital som kan användas till Agil IT eller något annat som bidrar till verksamhetens utveckling, då är det förmodligen första gången IT avdelningen kan bidra med faktiska intäkter?
Mycket uppskattat hos dem som tagit steget fullt ut.