Koncernledning

 

  Nicklas_Henriksson_cut_2.jpg  
 

Nicklas Henriksson VD

 
 Mats_Läckgren  Stefan_Fälten_cut.jpg  Jonas_Goude_cut_2.jpg

 Mats Läckgren
CFO

Stefan Fältén Försäljningschef  Jonas Goude Ansvarig Central Infrastruktur
 Martin_Schedin_cut_2.jpg  Anders_Alerfeldt.jpg  Stefan_Nomark_cut_2.jpg
Martin Schedin    Ansvarig Servicedesk

 Anders Alerfeldt  Ansvarig Print

Stefan Nomark Försäljningschef Göteborg 
 Karin_Toyler.jpg  Peter_Totterman_cut_3.jpg  Eva löfgren.jpg

Karin Toyler
Ansvarig Klient

Peter Tötterman Affärsutveckling 

Eva Löfgren   Konsultchef