Koncernledning

 

  Nicklas_Henriksson_cut_2.jpg  
 

Nicklas Henriksson VD

 
Anders_Kalmer_cut_2.jpg  Stefan_Nomark_cut_2.jpg  Jonas_Goude_cut_2.jpg

Anders Kalmér Ekonomichef

Stefan Nomark Försäljningschef Göteborg  Jonas Goude Ansvarig Central Infrastruktur
 Martin_Schedin_cut_2.jpg  Anders_Alerfeldt.jpg  Christoffer_Sandberg.jpg
Martin Schedin Ansvarig Servicedesk

 Anders Alerfeldt  Ansvarig Print

Christoffer Sandberg Ansvarig Licens  
 Karin_Toyler.jpg  Erik_Alenius_cut_2.jpg  

Karin Toyler Ansvarig Klient

Erik Alenius Konsultchef