KEMIKALIESKATT

Den 1/7-2017 införs en kemikalieskatt i Sverige (SFS 2016:1067) LSKE
De kemikalier som kommer att beskattas är flamskyddsmedel där produkter som sätts på marknaden efter den 1 juli kommer att omfattas.
Genom införandet av skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ används vid produktion av framtida produkter.

GreenEarth


Vad innebär den nya skatten för dig som kund?

Effekten av detta är att produkter levererade av ITF som omfattas av kemikalieskatten kommer att beskattas med 120:- + moms per kilo upp till max 320:- + moms per produkt

Produkter som beskattas

De produkter som omfattas av kemikalieskatten är vissa elektronikvaror och definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen). Det är tabellen som gällde den 1/1 2015 som skall användas. För mer information om KN-Nummer och produkter som omfattas se nedan.

Hur fungerar skatten?

Skatten är baserad på respektive produkts nettovikt, exkl förpackning (inte mängden kemikalier per produkt). 

Exempel:
Så här beräknas skatten för en bärbar dator som väger 1 kg och 450 gram: 1,45 kg x 120 kr= 174 kronor.

Avdrag 

Om produkten inte innehåller vissa flamskyddsmedel får man göra avdrag med 50 procent alternativt 90 procent av skattebeloppet. Avdragets storlek beror bland annat på vilken typ av flamskyddsmedel som varan inte innehåller. De delar av produkten man tittar på är produktens mönsterkort (utan komponenter) och plastdelar som väger mer än 25 gram. Det finns dock ingen möjlighet att helt slippa skatten. 

Exempel:

En bärbar dator som väger 1 kg och 450 gram. Kraven för att få göra avdrag med 50 procent av skatten är uppfyllda.

Så här beräknas skatten:

Skatt brutto: 1,45 kg x 120 kronor = 174 kronor

Avdrag: 174 x 0,50 = 87 kronor

Skatt netto: 87 kronor (174 kronor – 87 kronor)

Skatt ska betalas med 87 kronor för den bärbara datorn.

 

ITF kommer inte redovisa skatten separat i sin kommunikation (offerter, fakturor, ordererkännanden m.m) utan den kommer att ingå i priset på produkten.


Exempel på produkter som kommer att beskattas:

  • Datorer (främst bärbara samt AIO)
  • Surf och Läsplattor
  • Tv-apparater
  • Skärmar
  • Telefoner
  • Routrar
  • Trådlösa nätverk

Mer information hittar du på Skatteverket: http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt.4.3152d9ac158968eb8fd1f3c.html?q=kemikalieskatt