Paketerad Funktion

Efterfrågan från företag att lägga ut enskilda funktioner på entreprenad har stadigt ökat den senare åren. ITF var väldigt tidigt ute och har idag en gedigen portfölj av paketerade funktioner.

Outsourcing

 • Klientplattform
 • Mailsystem
 • Lagringssystem
 • Serverplattform
 • Datahallskapacitet
 • Backup

 

Proaktiva avtal

 • Schemalagt driftunderhåll
 • Backup
 • Virtualiserad plattform
 • Server

 

Klientfunktion

 • Service/Support
 • Helpdesk
 • Utveckling
 • Distribution

 

Om  ni vill lägga mer fokus på ert företags kärnverksamhet och vill diskutera funktion till en fast månatlig kostnad, kontakta ITF