Bas och Agil IT

Hur fördelar ni er IT budget idag?
Är fördelningen i paritet med verksamhetens mål?Vi ser på IT som två olika fundament som verksamheten står på, ett som är ytterst kritisk för att verksamheten skall kunna bedrdrivas och finnas till. Den delen kallar vi för BAS IT och är inte konkurrensstärkande, men måste fungera för att verksamheten skall kunna existera.
Här sker ingen innovation som påverkar konkurrensfördelarna hos verksamheten, BAS IT:s enda uppgift är att vara stabil, säker och skalbar. 
Den andra delen består av den IT som direkt påverkar konkurrensfördelarna för verksamheten, bättre och enklare processer och rutiner som optimerar verksamhetens sätt att jobba eller erbjuder marknaden dess tjänster eller produkter på ett mer innovativt och tillgängligt sätt.

Den globala konkurrensen är stark och man bör inte äventyra sin affärsmodell genom höga kostnader på BAS IT,  som egentligen inte tillför något konkurrensstärkande, är enbart stöd för den konkurrensstärkande IT miljön, den som attraherar kunder och skapar unika erbjudanden och stärker företagets position på marknaden, den sk. AGILA IT delen.

Vi följer analysföretag runtomkring i världen som varje år sammanställer svar från företagsledare och IT:s betydelse.  IT klimatet på företaget och hur IT påverkar, eller inte påverkar affärsmodellerna. Svaret är entydiga, om man inte klarar av att digitalisera sin affärsmodell så spår de flesta en sinande tillvaro på marknaden. Konsumentbeteendet blir även vanligare i Business 2 Business och att inte ha en tydlig digital strategi riskerar att äventyra de inkomstkällor man idag anser som givna. Framtiden kommer helt och hållet att styras av att möta kunden på kundens villkor. 

IT är en mycket viktig del av varje verksamhet och blir mer och mer integrerad i de affärsmodeller som utvecklas i allt snabbare takt. ITF har alltid strävat att jobba i framkant på den utveckling som IT branschen genomgått och genomgår, idag går det i en rasande takt och dagligen lanseras nya möjligheter. 

Företag som t.ex. Über Taxi och AirBnB konkurrerar med taxi och hotellkedjor utan att äga en enda bil eller fastighet, nya affärsmodeller utmanar det traditionella, med minimala uppbygnadskostnader är det relativt enkelt att "prova på", och om det inte skulle fungera har man inte byggt upp något man behöver avveckla.  Det öppnar också upp för att utländska företag kan konkurrera på svensk mark utan att ens vara registrerat som ett Svenskt företag eller vara geografiskt placerat här.
Därför måste den Agila IT miljön prioriteras hos företag med global konkurrens, och idag är det i stort sett alla som kan vara måltavla för de nya digitala affärsmodellerna, endast fantasin sätter gränserna och hotet om konkurrens kan komma från de mest oväntade hållen.